Vi kan tribologi

Genom vårt omfattande arbete med kunder från en rad olika industrier, inkluderande marin, offshore, energi, tillverkningsindustrin, försvar, process, gruvindustrin och konstruktionsmaskiner – har vi ackumulerat en enorm kunskap om tribologi och vunnit unika insikter i hur det påverkar inte bara miljön, men också effektiviteten och lönsamheten för många verksamheter.

Vad är tribologi?

Tribologi är studien av samverkan mellan glidande ytor, tex friktion, slitage och smörjning.  Enkelt uttryckt är tribologi friktionsskador och förebyggande av dessa.

Friktion förbrukar en stor mängd av all producerad energi och orsakar slitage.

Slitage minskar produktiviteten och lönsamheten, på grund av behovet av byte av reservdelar och smörjning.

Smörjning motverkar friktion och förebygger därmed slitage.

Detaljerad oljeanalys

Vi arbetar med några av de bästa externa laboratorierna för att förse oss med detaljerade analyser av oljeprover. Dessa omfattande och tillförlitliga analyser – visande på partiklar, fasta och mjuka, vatten, salter, syror, hartser och additiver – är sedan utvärderade av vår erfarna personal och tekniker för att fastställa den bästa lösningen för varje kund och unikt projekt.

Enligt en studie så tidigt som 1987, “Den uppskattade direkta och indirekta årliga förlusten för industrin i USA på grund av slitage är värderad till  omkring 1-2% av BNP.” (Heinz, 1987).

Vi utför också direkt på plats gravimetriska tester (patch tester), och i samarbete med våra laboratorier, för att identifiera eventuella föroreningar. Dessa analysrapporter visar en uppdelning av partiklar och hartser så små som 0,22 μ. En uppföljande analys utförs sedan efter filtrering med användning av ett Europafiltersystem, för att visa den åtföljande förbättringen.