filtration-system-energy-ef

Energisektorn är en väsentlig del av infrastrukturen och kraftförsörjning i samhället. Miljontals företag och hushåll är beroende på en tillförlitlig och prisvärd energikälla. Det är därför viktigt att mängden föroreningar ofta funna i kraftanläggningar blir bortfiltrerade före de skapar någon skada.

Typiska energisektor anläggningar:

 • Fossilbränsleanläggningar
 • Biomassaanläggningar
 • Kärnkraftverk
 • Vindkraftverk
 • Vattenkraftverk
 • Värme och kylanläggningar
 • Sop och Återvinningsanläggningar

Applikationsområden inom energisektorn:

 • Turbiner
 • Transformatorer
 • Kraftproducerande utrustningar
 • Kompressorer
 • Pumpar
 • Hydrauliksystem
 • Växellådor